Prezentacja Dereka Siversa o tworzeniu ruchu społecznego jest pierwszą prelekcją TED, którą możemy oglądać z napisami w języku śląskim, czyli godce. Od 1 października śląski stał się oficjalnym językiem prezentacji TED na całym świecie. Teraz poszukujemy chętnych, którzy przetłumaczą na ten język kilka tysięcy prelekcji z archiwów TED.com. Jeśli znasz śląski zgłoś się już dziś i wypełnij formularz w linku.