Project Description

Adrian Kowalski to pionier pracy ulicznej z marginalizowanymi dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami na Śląsku, pracę swoją rozpoczął 22 lat temu, obecnie Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA w Katowicach, jeden z twórców Środowiskowego Programu Psychoprofilaktycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Rodzin Zagrożonych Marginalizacją Społeczną, Animator Środowiskowy, członek Międzynarodowej Organizacji ASHOKA – innowatorzy dla dobra publicznego, ukończył szkołę pracy ulicznej w Stichting Streetcornerwork Centrum w Amsterdamie, szkolenia, konferencje, współpraca i tworzenie projektów pracy środowiskowe w wielu organizacjach zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Od 20 lat kieruje, koordynuje, konsultuje oraz superwizuje zespoły realizujące innowatorskie projekty pracy z klientem. Ma w swoim dorobku wyszkolenie kilkuset osób zajmujących się problematyką pracy z trudnym klientem.

Otrzymał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji oraz jest Laureatem konkursu „Śląskie na 5” w kategorii osobowość. W roku 2012 Fundacja ULICA, otrzymała prestiżową nagrodę „Marka Śląskie” w kategorii organizacji pozarządowych. Aktualnie realizuje projekt pod nazwą ambasadorzyniemozliwego.pl