Project Description

Agnieszka Wilczyńska – kierownik i autorka projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na lata 2011-2015, pt: „Jak młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym radzi sobie ze stresem? Dynamika zmian w obrębie symptomów emocjonalnego odrętwienia”.  Współinicjatorka i współzałożycielka pierwszego Zimbardo Youth Center na Nikiszowcu, członek zespołu Prof. Philipa Zimbardo ds. wdrażania Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project) w Polsce.
Więcej na stronie www.hip.org.pl