Project Description

„Pustynnienie” to efektowne słowo dotyczące przerażającego zjawiska ? zaczyna swój poruszający wykład Allan Savory. Przerażającego, ponieważ dotyczy dwóch trzecich światowych łąk i pastwisk, które przeobrażają się w gołą ziemię. Proces ten przyspiesza zmiany klimatyczne i zmusza społeczeństwa tradycyjnie utrzymujące się z hodowli i wypasu zwierząt do zmiany trybu życia. Savory, który badaniom tych zjawisk poświęcił życie, doszedł do zaskakujących wniosków. Opowiada, jak można powstrzymać proces pustynnienia, a być może nawet odratować zdegradowane tereny.