Project Description

Dr Adam Hajduga specjalizuje się w problematyce socjologii czasu wolnego, w teorii i praktyce. Jest współtwórcą unikatowego w skali Polski Szlaku Zabytków Techniki oraz jego święta INDUSTRIADY. Jest pracownikiem naukowym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, a także zastępcą dyrektora Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Jest przekonany, że: „Za niewiele lat dla mieszkańców Europy miasto przemysłowe będzie zjawiskiem równie tajemniczym i fascynującym, jak teraz  dla nas miasto średniowieczne.” Tym przekonaniem emanuje w  Radzie Naukowej Międzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badań Nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki oraz w  Zarządzie Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Industrialnego (ERIH), stowarzyszenia łączącego ponad 850 zabytków techniki na całym kontynencie europejskim.