Project Description

Eli David – przedsiębiorca, współzałożyciel StartupBlink.com i LingoLearn.com, bloger BecomeNomad.com; jeden z mentorów w trakcie Sesji I.