Project Description

Hanna Rosin przedstawia zadziwiające nowe dane, które ukazują, że kobiety przewyższają mężczyzn w kilku znaczących kwestiach, takich jak poziom wykształcenia. Czy te tendencje, dotyczące zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i całego świata, sygnalizują „koniec mężczyzn”? Prawdopodobnie nie, ale wskazują na znaczącą zmianę społeczną, wartą pogłębionej dyskusji.