Project Description

Jerzy Gorzelik to polski działacz samorządowy związany z Górnym Śląskiem, historyk sztuki i wykładowca akademicki. Przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, od 2010 do 2013 członek zarządu województwa śląskiego. Jerzy jest także działaczem społecznym, pomysłodawcą i naukowym opiekunem Górnośląskich Dni Dziedzictwa, organizowanych przez stowarzyszenie Młodzież Górnośląska. W ramach dotychczasowych edycji przedsięwzięcia wygłosił kilkanaście prelekcji, oprowadzał po kilkudziesięciu zabytkowych obiektach, był również przewodnikiem kilku objazdów po zabytkach regionu. Angażuje się również w akcję windykacji dóbr kultury wywiezionych z Górnego Śląska.