Project Description

Marta-Zwolińska-bw-e1370089469546Marta Zwolińska opowie o inicjatywie dziennikarskiej Mapa Miejsc Ciekawych, która wpisuje się w idee Miasto 2.0. Aby wyciągnąć z pustej znaczeniowo przestrzeni historie, podzielić się nimi i dzięki temu uczynić przestrzeń bliższą mieszkańcom, około 50 młodych ludzi szukało wokół siebie ważnych dla miasta (ale też dla siebie samych) tematów.

Dzięki wspólnej pracy zostały one następnie utrwalone m.in. w formie reportaży i fotoreportaży. Marta była inicjatorem i koordynatorem tego projektu.