Project Description

Irma Kozina, historyk sztuki, w 1988 ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie obroną pracy magisterskiej na temat chorągwi nagrobnych, pisanej pod kier. prof. dr hab. Jana K.Ostrowskiego, w 1996 r. obroniła w Uniwersytecie Wrocławskim doktorat o pałacach i zamkach ślaskich czasów historyzmu, pisany pod kierunkiem prof. Ewy Chojeckiej.

W 2007 r. przedstawiła w Uniwersytecie Warszawskim dysertację na temat architektury Górnośląskiej lat 1764-1955, uzyskując tytuł doktora habilitowanego. Jest autorką tekstów na temat architektury województwa śląskiego po 1945 r. w pracy zbiorowej pt „Sztuka Górnego Śląska”, który zainicjował zainteresowanie architekturą tworzoną przez katowickie środowisko architektoniczne czasów PRL-u. Stypendystka Gerda-Henkel-Stiftung.

Współpracuje z redaktorem Tomaszem Malkowskim, przygotowując prowadzone przez niego felietony w czasopismach „Architektura Murator” i „Arch”. Opracowała tekst wiodący w wydanej w 2011 roku książce Zofii Oslislo o katowickiej modernie. Obecnie przygotowuje książkę na temat ikon dizajnu w województwie śląskim od 1900 r. do współczesności.