Project Description

Celem pomysłu jest stworzenie modułowych elementów, które pozwolą na udział okolicznych mieszkańców w przekształcaniu najbliższej im przestrzeni z obcej we własną. Stworzenie wielofunkcyjnych ognisk – centrów, które można dowolnie użyć w zależności od kategorii aktywności mieszkańców rozwijających współzależność sąsiedzką, zdrowie, wzajemne bezpieczeństwo, sztukę, edukacje, żywność.