Project Description

Projekt „Monitoring Radnych” prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides. Jego celem jest ciągły monitoring radnych Rady Miasta Katowice oraz stworzenie strony www, na której na bieżąco przedstawianie będą wyniki monitoringu oraz ważne informacje dotyczące działalności rady, podejmowanych decyzji i poszczególnych radnych.