Project Description

Edyta Wiśniewska (1979) jest pasjonatką przyszłości miast, w szczególności przyszłości polskich. Bada możliwości rozwoju miast w Holandii, Belgii, Rosji, Chinach, RPA i w Polsce, wskazując kierunki środowiskowego, ekonomicznego i społecznego rozwoju.

Edyta dołączyła do zespołu projektowego najstarszej, wielodyscyplinarnej, holenderskiej pracowni projektowej KuiperCompagnons (Rotterdam), w 2007 roku. Przewodniczy projektom strategicznym w Holandii, Europie i Chinach. Stoi na czele doradców projektu rozwoju Rzeki Warty i Miasta w Poznaniu.

Wiśniewska jest laureatką wielu nagród w dziedzinie urbanistyki – EO- Wijers, Ontwerp Marathon w Holandii, Masterplan Xinda – Longqi Bay Shenzhen w Chinach i Zagospodarowania Środki w Polsce. Pracowała w latach 2003- 2006 dla Komisji Europejskiej i w strukturach administracyjnych miast holenderskich jako planista i urbanista. Jest członkiem Bureau Architectenregister w Holandii, ukończyła Architekturę i Urbanistykę na Politechnice Poznańskiej i Studia Urbanistyczne w Tilburgu w Holandii.

Priorytetem numer jeden Edyty jest ludzki aspekt, rodzina i poczucie ludzkiego szczęścia w strukturach przestrzennych miast. Stara się stawiać człowieka w centralnym miejscu procesu planowania. Fascynatka ludzi i społeczeństwa, słucha uważnie i obserwuje ich życzenia, w celu dokładnego zintegrowania tych spostrzeżeń i marzeń przy kształtowaniu miast. Edyta jest jedna z tych szczęśliwych osób, którym udaje się jest łączyć te właśnie zainteresowania z obecnie wykonywaną pracą i rolą.

Na TEDxRawaRiver Edyta opowie o rzekach. Prawie każde większe miasto w Polsce położone jest nad rzeką. Miasta te zawdzięczają rzekom swoje znaczenie i tożsamość. Fascynujące i przepiękne były zawsze nieodłącznym elementem struktury przestrzennej i życia miast. Ich potencjał został rozpoznany już setki lat temu, jako element ochronny, transportowy, jak i również piękny aspekt widokowy.

Niemniej na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci miasta w większym bądź mniejszym stopniu odwróciły się od swoich korzeni – rzek. A przecież te opuszczone i odizolowane błękitne serca w miastach to jedne z najcenniejszych przestrzeni miast. Niemniej zapomniane. Obserwując światowy trend wzrostu znaczenia miast i globalnej migracji ludność do nich, funkcjonowanie miast i ich elementów strukturalnych jest ważnym wyzwaniem najbliższych lat.

Edyta od stycznia 2012 r. przewodniczy projektowi opracowania strategii w celu przywrócenia miastu Poznań rzeki Warty. Proces ten obejmuje wspólną prace specjalistów holenderskich i polskich jak i również aktywnego współuczestniczenia mieszkańców i użytkowników miasta w celu stworzenia pierwszego w Polsce zintegrowanego opracowania strategii przywrócenia Warty w Poznaniu, strategii tętniącego życiem miasta nad rzeką – www.dorzeczni.pl!