Project Description

Rafał Żak żyje z rozwoju i jak twierdzi, jeśli kiedykolwiek rozwój przestanie być dla ludzi i organizacji wartością, będzie zmuszony zmienić swój pomysł na życie. W tym kontekście temat wystąpienia „Mitologia rozwoju” i rozważania na temat granic rozwijania się nabierają dodatkowego smaczku.

Rafał wspiera innych w dążeniu do rozwoju, wcielając się w role trenera, mówcy, coacha i autora tekstów. Sala szkoleniowa, scena czy gabinet coachingowy to jego naturalne środowisko. Lubi pracę z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju całych organizacji. Zalicza do tej grupy menedżerów, koordynatorów, szefów zespołów projektowych oraz trenerów wewnętrznych. Rafał ukończył podstawówkę, szkołę muzyczną w klasie akordeonu, Technikum Elektroniczne, studia na MISHu Uniwersytetu Śląskiego, szkołę trenerów, studia MBA, drugą szkołę trenerów, szkołę coachów i kilka pomniejszych szkoleń i kursów. Przyznaje, że dokonania te miały większy lub mniejszy sens, jednak z wszystkich w jakimś stopniu czerpie do dzisiaj.

Więcej informacji znajdziesz na: www.rafalzak.com