Project Description

Rafał Żak żyje z rozwoju i jak twierdzi, jeśli kiedykolwiek rozwój przestanie być dla ludzi i organizacji wartością, będzie zmuszony zmienić swój pomysł na życie. Rafał ukończył podstawówkę, szkołę muzyczną w klasie akordeonu, Technikum Elektroniczne, studia na MISHu Uniwersytetu Śląskiego, szkołę trenerów, studia MBA, drugą szkołę trenerów, szkołę coachów i kilka pomniejszych szkoleń i kursów. Przyznaje, że dokonania te miały większy lub mniejszy sens, jednak z wszystkich w jakimś stopniu czerpie do dzisiaj.