Project Description

Poeta Rives tworzy 8 minutowe origami słowne, składając historię w serię zbiegów okoliczności dookoła najbardziej nierzeczywistej z godzin, czwartej nad ranem.