Project Description

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) jest „Srebrnym Partnerem TEDxRawaRiver”. ŚCSI to wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, która jest odpowiedzią na wyzwania współczesności stojące przed rozwojem społeczeństwa informacyjnego.Do zadań ŚCSI należy w szczególności: realizacja regionalnej strategii informatyzacji Województwa Śląskiego, zarządzanie platformą „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”, inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie informatyzacji regionu, współpraca z innymi instytucjami i urzędami w celu rozwijania idei społeczeństwa informacyjnego oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii.