Project Description

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach to centrum dowodzenia Europejskim Funduszem Społecznym w województwie śląskim. To właśnie tu trafiają wnioski o dofinansowanie projektów z całego regionu.

Projekty te wspierają kapitał społeczny i rozwój miękkich umiejętności. Obejmują one tematykę rynku pracy, integracji społecznej, kadr gospodarki, edukacji oraz oddolnych inicjatyw na terenach wiejskich. Propagują również idee promowane przez fundusz m.in. zasadę równości szans ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, sytuację materialną itp.

Do tej pory przy wsparciu EFS zrealizowano ponad 4 200 projektów, w których wzięło udział ponad 480 tys. osób w tym m.in. 18,5 tys. otrzymało bezzwrotną dotację na założenie firmy, 81 tys. dorosłych osób pracujących zakończyło udział w projektach szkoleniowych, a ponad 17 tysięcy dzieci pochodzących z terenów wiejskich uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej.

Za tymi liczbami kryją się ludzie, którzy dzięki dotacjom z EFS odmienili swoje życie, zrealizowali zawodowe cele, spełnili marzenia i zmienili świat wokół siebie.