Mariusz Andrukiewicz – przedsiębiorca społeczny

,

Lider i jeden z założycieli Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem" a także założyciel i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" z Cieszyna. Działalność rozpoczął w 1996 roku tworząc system wsparcia i pomocy dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. We współpracy z Gminą Cieszyn, a także partnerami z Polski i Europy (głównie organizacje pozarządowe) udało się Mariuszowi i Stowarzyszeniu uruchomić szereg miejsc oferujących pomoc dla osób bezdomnych, uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy, dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych, samotnych matek z małymi dziećmi a także uruchomić kilka stale realizowanych programów środowiskowych skierowanych do dzieci, młodzieży, osób starszych. Działania Stowarzyszenia ewoluowały od aktywności usługowej (poradnictwo prawne, psychologiczne, grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, grupy socjoterapeutyczne, udzielanie schronienia, żywienie, odzież) w kierunku uaktywniania samopomocowych działań osób, które skorzystały z pomocy (powstawanie grup Anonimowych Alkoholików, grup Al-Anon, stowarzyszeń, spotkaniowych grup wsparcia, grup wolontariuszy działających w różnych samodzielnych programach). Obecnie te dwa kierunki działań charakteryzują działalność Stowarzyszenia, wzajemnie się wspierają i uzupełniają. Mariusz Andrukiewicz wraz z osobami skupionymi w Stowarzyszeniu inicjował i organizował działalność kilku placówek Stowarzyszenia. Pierwszą placówką jest powołane w 1997 roku we współpracy z holenderskimi fundacjami i Gminą Cieszyn Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "Kontakt" (zgłoszone jako inicjatywa w konkursie Pro Publico Bono w 2000 roku - półfinalista) - ośrodek, w którym prowadzone są zajęcia dla całych rodzin z różnymi problemami. Drugą placówką jest Hostel "Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse" - uruchomiony w 1999 r. w ramach programu Rządu RP i ONZ - dla kobiet i dzieci ofiar przemocy (obecnie Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób doświadczających przemocy). Trzecią placówką jest Centrum Edukacji Socjalnej wraz z Gminnym Centrum Informacji i trzema domami wspólnotowymi dla osób bezdomnych, uzależnionych, chorych, uruchomione w 2000 roku we współpracy z Gminą Cieszyn [...]

Ania Bania: 110 głosów

,

EC Szombierki 1920 - Odkryć. Uratować. Dać drugie życie. W Bytomiu znajduje się jedna z największych, zabytkowych elektrociepłowni w Europie. Według europejskich ekspertów ds. dziedzictwa industrialnego jest to jeden z najważniejszych tego typu budynków na świecie. Jej rozmiary i piękno sprawiają, że często jest określana mianem industrialnej katedry. EC Szombierki stały się symbolem architektury Bytomia, lecz mimo ochrony tego unikatowego zabytku coraz częściej dochodzi do aktów niszczenia i wandalizmu. W przeszłości na terenie EC Szombierki realizowano wiele różnego rodzaju wydarzeń kulturalno-rozrywkowych: od koncertów, spektakli i wystaw, aż po gale bokserskie. Miejsce tętniło życiem. Dzisiaj los obiektu stoi pod dużym znakiem zapytania. Już wkrótce wygaszona zostanie w elektrociepłowni produkcja, a właściciel, Koncern Fortum Bytom S.A. chce ją sprzedać. Czy będziemy w stanie uratować śląską perłę industrialu? Czy weźmiemy przykład z Brytyjczyków i zadbamy o EC Szombierki, tak jak oni zadbali o londyńską Battersea? Czy do EC Szombierki powróci życie i gwar? To wszystko zależy tylko od nas.

Majka Li: 212 głosów

,

Społeczne Centrum Odpadów Zbiórka! to idea miejsca, które ma szansę powstać na Śląsku. Będzie to rodzaj instytucji paramuzealnej, która w przystępny i interaktywny sposób przybliży ludziom sztukę użytkową i ekologię. Wszyscy zainteresowani designem, śmieciami i majsterkowaniem, chcący kreatywnie spędzić czas, będą mogli zobaczyć eksponaty wykonane z odpadów spod igły śląskich projektantów. Indywidualnie, z rodziną albo wycieczką szkolną. Nie będzie to bierna wystawa, ale inspiracja do tego, żeby później na warsztatach lub w domu zrobić coś podobnego dla siebie. Wystawy będą stałe i zmienne, a warsztaty odbywać się będą pod kątem wykorzystania różnych materiałów, wykonania konkretnych przedmiotów, dopasowane do konkretnych grup odbiorców. Do tego kawiarnia i księgarnia, tematycznie skupiona wokół upcyclingu - czyli idei nadawania rzeczom niepotrzebnym wyższej wartości, niż oryginał.

Arkadiusz Hołda

Arkadiusz Hołda jest pomysłodawcą i właścicielem TV Silesia, a także kanclerzem, założycielem i właścicielem Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Od blisko 30 lat prowadzi również firmę budowlaną PRB Holdimex. Takiej osoby nie mogło zabraknąć w jury konkursu TEDxRawaRiverAward.

Przemo Łukasik

Przemo Łukasik - urodzony w Chorzowie w 1970 r. Współtwórca pracowni architektonicznej Medusa Group. Członek SARP od 1998 r. Edukacja: 1997 stopień naukowy: magister inżynier architekt, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury praca dyplomowa wraz z Łukaszem Zagałą pt. "CITY_CODES" ; promotor mgr inż. arch. Andrzej DUDA 1995-1996 stypendium Rządu Francuskiego 1996-1998 École d'Architecture Paris-Villemin / Francja Doświadczenie zawodowe: od 1997 roku autorska pracownia Medusa Group (wraz z Łukaszem Zagałą) 2008 visiting professor: Ecole Speciale d'Architecture w Paryżu / Francja 1996 - 1997 Praktyka projektowa w pracowni: Odile Decq / Benoit Cornette, Paryż / Francja 1996 Praktyka projektowa w pracowni: Jean Nouvel Architecture 1995 - 1996 Praktyka projektowa w pracowni: P.P. Pabel Architekten, Berlin / Niemcy Źródło: Medusa Group.

Wojciech Kuśpik

Wojciech Kuśpik - prezes Zarządu Grupy PTWP SA. Zarządza firmą od samego początku, pełniąc jednocześnie funkcję redaktora naczelnego Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, a także wydawcy pozostałych portali i czasopism. Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy biznesowej w Europie Środkowej gromadzącej każdego roku kilka tysięcy gości, w tym osobistości świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii. Pozazawodowe pasje prezesa Grupy PTWP oscylują wokół Afryki.

Elżbieta Bieńkowska

Elżbieta Bieńkowska - od 2007 r. minister rozwoju regionalnego. Jest wieloletnim praktykiem zarządzania i wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy pomocowych i strukturalnych w ramach polityki spójności UE. Pracowała jako pełnomocnik wojewody ds. kontraktu regionalnego dla województwa katowickiego i strategii rozwoju regionalnego. Brała także udział w pracach nad przygotowaniem programu PHARE INRED. Koordynowała prace zespołu przygotowującego Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Śląskiego, była kierownikiem Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020, a także koordynatorem i negocjatorem zespołu tworzącego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, doprowadzając do przyjęcia tego programu 4 września 2007 w grupie pierwszych pięciu programów regionalnych w Polsce. Wykładała na Politechnice Śląskiej w ramach II edycji Europejskich Studiów Podyplomowych z zakresu programów strukturalnych Unii Europejskiej. 5 października 2007 zarząd województwa powołał ją na stanowisko dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. W latach 2002-2007 zajmowała stanowisko wiceprzewodniczącej rady nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 16 listopada 2007 została zaprzysiężona na stanowisko ministra rozwoju regionalnego w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Jej kandydaturę zgłosił Tomasz Tomczykiewicz (przewodniczący śląskiej PO) w porozumieniu z Janem Olbrychtem, który wcześniej odmówił objęcia tego stanowiska. W 2011 otrzymała Nagrodę Kisiela. Źródło: Wikipedia.

Tomasz Rożek

Tomasz Rożek - urodził się 30 listopada 1976 w Katowicach. Jest dziennikarzem naukowym i fizykiem. Absolwentem Uniwersytetu Śląskiego na obu kierunkach. Posiada stopień doktora nauk fizycznych uzyskany w instytucie Forschungszentrum w Juelich w Niemczech. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl i pomysłodawcą, założycielem i prezesem stowarzyszenia Śląska Kawiarnia Naukowa. Współpracował z dziennikami, tygodnikami i miesięcznikami ogólnopolskimi ("Wiedza i Życie", "National Geographic", "Wprost", "Przekrój", "Gazeta Wyborcza", "Życie", "Dziennik Zachodni", "Rzeczpospolita"). W 2008 został uznany (przez PAP i MNiSW) za najlepszego dziennikarza naukowego w Polsce. W 2009 samorządy studenckie śląskich uczelni nagrodziły go Laurem Studenckim za działalność popularyzującą naukę. W 2011 roku jego pierwsza książka ("Nauka po prostu. Wywiady z wybitnymi") została uznana za najlepszą książkę popularnonaukową w sezonie wydawniczym 2010 - 2011. W 2012 roku wydał druga książkę "Nauka to lubię". Jest szefem działu naukowego w tygodniku "Gość Niedzielny". Od czterech sezonów prowadzi cykl naukowy "Nauka jest wszędzie" w porannym paśmie Dzień Dobry TVN. W 2012 r. wystąpił na konferencji TEDxRawaRiver - Miasto 2.0 z prelekcją Fizyk w mieście.

Kamil Durczok

Kamil Durczok - Redaktor naczelny i prowadzący "Fakty TVN" oraz "Fakty po Faktach" w TVN24, dziennikarz radiowy i telewizyjny, komentator i publicysta. Karierę zaczynał w Polskim Radiu Katowice, później pracował w TVP Polonia, TVP 1, obecnie w TVN.

Mike Urbaniak

Mike Urbaniak jest dziennikarzem kulturalnym i krytykiem teatralnym. Zajmuje się sztukami performatywnymi, głównie teatrem, ale pisze też o designie, architekturze, przestrzeni miejskiej i polityce kulturalnej. Jest autorem wywiadów z wybitnymi postaciami kultury, m.in. Andą Rottenberg, Krzysztofem Warlikowskim, Pawłem Mykietynem, Katarzyną Kozyrą, Stanisławą Celińską. Pracował w najlepszych polskich teatrach: TR Warszawa i Nowym Teatrze w Warszawie. Współpracował z m.in. Narodowym Centrum Kultury i Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Był współtwórcą i redaktorem naczelnym magazynu "WAW", felietonistą portalu e-teatr.pl i współprowadzącym program "Kultura w wielkim mieście" w radiowej Dwójce. Obecnie kieruje śląskim magazynem kulturalnym "KTW", jest komentatorem "Tygodnika kulturalnego" w TVP Kultura i pisze do wielu tytułów prasowych. Jest stałym współpracownikiem "Przekroju" i "Wysokich Obcasów", weekendowego dodatku do "Gazety Wyborczej". Prowadzi popularnego teatralnego bloga panodkultury.wordpress.com. Mieszka w Warszawie.

Artur Rojekt

Artur Rojek, ur. 5 maja 1972 r. Muzyk, autor tekstów, były frontman zespołu Myslovitz (1992-2012) i Lenny Valentino (2001-2012). Obecnie pracuje nad swoim pierwszym albumem solowym. Twórca i dyrektor artystyczny OFF Festivalu, który odbywał się w Mysłowicach, na Górnym Śląsku przez pierwsze cztery lata (2006-2009), zanim został przeniesiony do bieżącej lokalizacji, którą są Katowice. W styczniu 2012 r. na European Festival Awards w Holandii, Rojek odebrał nagrodę w prestiżowym European Festival Awards 2011 dla najlepszego Festiwalu Średniej Wielkości. OFF FESTIVAL KATOWICE Wyjątkowy na europejską skalę, OFF Festival Katowice zadebiutował w 2006 roku w Mysłowicach. Od trzech lat odbywa się w pierwszy weekend sierpnia w katowickiej Dolinie Trzech Stawów - pięknej zielonej oazie w sercu przemysłowego Śląska. OFF Festival to nie tylko impreza muzyczna, ale i sposób na życie, w zgodzie z obowiązującymi trendami, pod prąd nudzie i przeciętności. Artur Rojek, pomysłodawca i szef festiwalu, postawił sobie za cel wspieranie muzyki trudnej, nietuzinkowej, nowej - i to właśnie na jego festiwalu wielu znakomitych wykonawców z całego świata ma okazję zaprezentować się w Polsce po raz pierwszy. OFF Festival Katowice rośnie w siłę z roku na rok, a eklektyczny gust Rojka i odwaga w układaniu programu zjednuje imprezie przychylność prasy i fanów nie tylko w naszym kraju. Od gwiazd światowej alternatywy po nowe, intrygujące twarze polskiej sceny - na OFF Festivalu można usłyszeć wszystko to, na co inne festiwale nie mają pomysłu lub odwagi. Wielokrotnie nagradzany przez branżę medialną i muzyczną, chwalony przez fanów, w styczniu 2012 OFF zdobył prestiżową nagrodę European Festival Award w kategorii Najlepszy Festiwal Średniej Wielkości. Znalazł się również w elitarnym gronie kilku festiwali nominowanych do nagrody za najlepszy program. OFF został też wyróżniony przez Pitchfork. Ten popularny serwis internetowy, niekwestionowany autorytet w [...]