Renata Rosmus jest doktorem nauk humanistycznych, psychologiem, adiunktem i pełnomocnikiem d/s. kierunku Psychologia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne prowadząc zajęcia ze studentami (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria), oraz treningi i szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych (autoprezentacja, komunikacja, asertywność, kierowanie), zarządzania zespołami, wpływu społecznego, rozwiązywania konfliktów, negocjacji.

Opracowała programy szkoleniowe i projekty badań kadry kierowniczej jednostek gospodarczych. Pracowała także w GZOZ w oddziale neurologicznym, dzięki czemu posiada doświadczenie w pracy z pacjentami. Współpracuje m.in. z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Śląską.

Zainteresowania zawodowe i publikacje dotyczą psychologii społecznej: relacji interpersonalnych, przywiązania, lojalności, sprawiedliwości, konfliktów, manipulacji, perswazji, przedsiębiorczości.