Kolejny projekt z sesji „Akcje!” wchodzi w fazę realizacji. 26 października 2012 r. odbędzie się premiera spektaklu „Ballada o bezpańskiej suce i gołębiu” Dominiki Borkowskiej w reżyserii Dawid Komuda. Będzie to jednocześnie otwarcie przestrzeni twórczej stacji kolejowej w Katowicach-Ligocie.

Przedstawieniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii „Prawda” Tomasza Olesińskiego oraz dyskusja „Katowice bezdomne?” dotycząca bezdomności oraz wykluczenia społecznego ludzi młodych z udziałem śląskich dziennikarzy, naukowców oraz społeczników.

Więcej informacji na profilu Facebook.